Hem

Bingopromenaderna fortsätter som i fjol med skillnaden att start sker vid Bygdegården. Distans är vad som gäller nu. Varje måndag klockan 18:00 - 20:00.

 

 

 

 

Bygdegården i Bölom är förlagd till den gamla skolan i Norrböle, Attmar. När skolan var i bruk kom eleverna från Norrböle, Sörböle och Västerböle byar vilka gemensamt kallas för BÖLOM. Skolan lades ned 1947 och byggnaden stod därefter mer eller mindre outnyttjad.

År 1994 enades Böloms innevånare om att skolan skulle restaureras, och den har därefter varit vår bygdegård.

 För att bli medlem i Böloms Bygdegårdsförening sätt in 100 Kr per person på Bg:: 361-2405. Märk med namn och adress.

 


Bygdegård och Kapell 6/6 2020. Nationaldagen.   (Foto: Martin Martinsson)

 


 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.