Böloms bygdegårdsförening & Kapell

Meny

Julgransplundring
Böloms kapell
Söndag 15 Januari


Läs mer 

Dragningslista Kapellets jullotteri!

Lite om bygdegården

Bygdegården i Bölom är förlagd till den gamla skolan i Norrböle, Attmar. När skolan var i bruk kom eleverna från Norrböle, Sörböle och Västerböle byar vilka gemensamt kallas för BÖLOM. Skolan lades ned 1947 och byggnaden stod därefter mer eller mindre outnyttjad.

År 1994 enades Böloms innevånare om att skolan skulle restaureras, och den har därefter varit vår bygdegård.

För att bli medlem i Böloms Bygdegårdsförening sätt in 100 Kr per person på Bg:: 361-2405. Märk med namn och adress.

Så här ser det ut