Böloms

bygdegårdsförening

Projekt Lomtjärn

Lomtjärn i Bölom
Lövdungen runt Lomtjärn våren 2008 (Foto: Martin Martinsson)

I februari 08 beslutade styrelsen i Böloms Bygdegårdsförening att se efter vad man kan göra åt det faktum att byn växer igen och vattendrag slammar igen.

Efter många turer så fick vi kontakt med länsstyrelsen som tyckte det var en bra ide och att det fanns bidrag att söka. Restaureringsinsatserna kommer att bidra till uppfyllelse av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap och skapa ett öppnare odlingslandskap. Den restaurerade marken kommer att kunna få miljöersättning för "betesmark/slåtteräng med särskilda värden" när vi är klar med restaureringen. Det är ett åtagande som räcker i 5 år med ersättning varje år. Under sommaren har 9 betande får hjälpt till med slyrensningen.

Lomtjärn i Bölom
Lövdungen(?) runt Lomtjärn 8/5 2009 (Foto: Martin Martinsson)

Länsstyrelsens besiktning 7/5 gick i stort sett bra. Man kommer att godkänna projektet för slutbetalning snarast! Man tyckte att vi skulle försöka bränna det gamla gräset nedanför landsvägen så fåren lättare kan komma åt nygräset. Även dra lite ris vid utloppet av tjärnen. P-A fick beröm för att det inte var så sönderkört!

Under Vårstädningen sattes ett stängsel upp runt tjärnen och under sommaren har 6 tackor och 3 lamm betat sly och gräs dygnet runt!

Vi kommer att lägga ut bilder så fort det händer något med projektet. Kommentera gärna på ‘anslagstavlan’ här på hemsidan!!

far1
far10
far11
far12
far13
far2
far3
far4
far5
far6
far7
far8
far9
farin1
farin10
farin11
farin12
farin2
farin3
farin4
farin5
farin6
farin7
farin8
farin9
farut20101
farut201010
farut20102
farut20103
farut20104
farut20105
farut20106
farut20107
farut20108
farut20109
graver
koket
lomefter1
Lomtjärn
lomefter2
Lomtjärn
lomefter3
Lomtjärn
lomefter4
Lomtjärn
lomefter5
Lomtjärn
lomefter6
Lomtjärn
lomefter7
Lomtjärn
lomfore1
lomfore2
lomfore3
lomfore4
lomfore5
lomfore6
lomfore7
lunch1
lunch2
martin
perssons
ris1
ris2
ris3
ris4
ris5
ris6
rojning
skordar1
skordar2
skotar
trampar1
trampar2
yngve
01/75 
start stop bwd fwd

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.